KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
11. január 2017

VK - Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy na Slovensku

Pozvánka na vedeckú konferenciu:

Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy na Slovensku

Miesto konania: VŠD, 925 21 Sládkovičovo , Richterova 1171, Sála G

Termín konania: 7. júna.2017 od 9- 16 hod

Uzávierka záväzných prihlášok: do 28. februára 2017 pre externých, do 30. apríla 2017 pre interných

Prílohy :