KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
1. december 2017

Správa z hodnotenia kvality vzdelávania - FPJJ VŠD

Hodnotenie kvality vzdelávania poskytovaného FPJJ VŠD sa uskutočnilo v dňoch od 14.11.2017 do 23.11.2017. Tohto hodnotenia sa zúčastnili absolventi, zamestnávatelia absolventov a študenti.  

Z realizovaného prieskumu vyplýva, že tak ako absolventi tak aj študenti dokážu identifikovať mieru vplyvu výučby na celkový osobný rast a zdokonalenie ich schopností. 

V skratke možno uviesť, že:

- 72,9 % odpovedajúcich absolventov je zamestnaných na trvalý pracovný pomer;

- 77,9 % odpovedajúcich absolventov pracovalo už do 3 mesiacov po skončení štúdia;

- 85,2 % odpovedajúcich študentov považuje študijný program za vhodný a

- 75,4 % odpovedajúcich študentov súhlasí, že študijný program reaguje na aktuálne poznatky.

 

Kompletná správa z hodnotenia kvality vzdelávania sa nachádza v nasledovnom dokumente:

Prílohy :