KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
6. apríl 2018

Konvent akademických senátov

 

Dávame do pozornosti Konvent akademických senátov - podujatie určené pre študentské časti akademických senátov. Ide o tretí ročník študentskej konferencie organizovanej  Študentskou radou vysokých škôl, ktorej hlavným cieľom je školenie v oblastiach efektívnosti akademických senátov, zabezpečovania kvality vysokých škôl a akademickej samosprávy. Konvent akademických senátov sa bude konať 22.-23.4.2018 v kongresových priestoroch Družba a v Národnej rade Slovenskej republiky, a to za účasti zaujímavých hostí, odborníkov z domova a zahraničia.

Viac info a prihlášky:

Natália Mulinová 

Predsedníčka Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl 
email: vz@srvs.sk
mobil: +421 904 347 550

Študentská rada vysokých škôl 
Centrum vedecko-technických informácií SR
Staré grunty 52 

842 44 Bratislava 4 

 

Prílohy :