KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

PhDr. Andrea Čajková, PhD.

PhDr. Andrea Čajková, PhD.


kancelária P014Vedecko-pedagogická charakteristika

V súčasnosti pôsobí na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove, Fakulte sociálnych štúdií, Katedre sociálnej práce a pedagogicky pôsobí aj na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy, Katedre verejnej správy. V pozícii lektora a učiteľa pôsobí od skončenia vysokoškolského štúdia, ktoré úspešne absolvovala v roku 2004 na Univerzite Komenského v Bratislave.  V roku 2011 jej bola Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave udelená vedecko-pedagogická hodnosť philosophiae doctor PhD.  Prednáša oblasti manažmentu, celoživotného vzdelávania a riešenia konfliktov. Aktívne sa zúčastňuje na vedeckých konferenciách a odborných diskusiách, niektoré taktiež organizačne zastrešuje. Aktívne i expertne sa podieľala na realizácii niekoľkých národných projektov MPSVaR a ÚPSVaR v oblastiach zamestnanosti a aktívneho starnutia. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných článkov, publikácií.