KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Rok 2013

  • Smernica rektora VŠS č. 1/2013 ku konaniu opravného termínu rigoróznej skúšky
  • Smernica rektora VŠS č. 2/2013 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Vysokej škole v Sládkovičove pre akademický rok 2013/2014
  • Dodatok k Smernici rektora VŠS č. 2/2013 o konaní opakovaného termínu štátnej záverečnej skúšky
  • Vysvetlenie k Smernici rektora VŠS č. 2/2013 § 6 ods. 6
  • Smernica rektora VŠS č. 3/2013 Uznávanie štúdia v zahraničí a prijímanie zahraničných študentov v rámci výmenných mobilitných programov
  • Smernica rektora VŠS č. 4/2013 o archivácii hodnotiacich hárkov a licenčných zmluvách
  • Smernica rektora VŠS č. 5/2013 o bibliografickej registrácii a vykazovaní publikačnej činnosti a ohlasov
  • Smernica rektora VŠS č. 6/2013 o organizácii doktorandského štúdia na VŠS
  • Smernica rektora VŠS č. 7/2013 o zásadách rigorózneho konania na VŠS

Prílohy :