KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Pregraduálne štúdium (Bc., Mgr., PhDr., JUDr.)

Pregraduálne štúdium je štúdium v bakalárskom, magisterskom, resp. spojenom (1. a 2. stupeň) študijnom programe a v doktorskom študijnom programe.