KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Štúdium

Vysoká škola Danubius tento rok vstúpila do desiateho roku svojej pôsobnosti na slovenskom poli vysokoškolského vzdelávania. V súčasnosti má tri fakulty, právnickú, fakultu sociálnych štúdií a fakultu verejnej politiky a verejnej správy. Na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy je možné študovať aj odbor medzinárodné vzťahy.

Štúdium na fakultách VŠD je štruktúrované v súlade s Bolonskou deklaráciou

  1. stupeň - bakalársky,
  2. stupeň - magisterský 

Základným nástrojom organizácie a evidencie štúdia je kreditový systém, zodpovedajúci Európskemu systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS).