KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Štúdium

Vysoká škola Danubius (VŠD) v Sládkovičove pôsobí na slovenskom poli vysokoškolského vzdelávania viac ako druhé desaťročie. V súčasnosti má tri fakulty – právnickú fakultu (FPJJ), fakultu sociálnych štúdií (FSŠ) a fakultu verejnej politiky a verejnej správy (FVPVS).  Vysoká škola má akreditované tieto študijné odbory – právo, verejná politika a verejná správa, medzinárodné vzťahy a sociálna práca.
 
Štúdium na fakultách VŠD je štruktúrované v súlade s Bolonskou deklaráciou

1. stupeň - bakalársky
2. stupeň - magisterský


Základným nástrojom organizácie a evidencie štúdia je kreditový systém, zodpovedajúci Európskemu systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS).