KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Študijné oddelenie

Alžbeta Bondorová

Alžbeta Bondorová

Študijný referent

Nepedagogický zamestnanec

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

031 773 28 83

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

PhDr. Jana Drábiková

PhDr. Jana Drábiková

Študijný referent

Nepedagogický zamestnanec

Fakulta sociálnych štúdií

031 773 28 73

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Viera Horváthová

Viera Horváthová

Študijný referent

Nepedagogický zamestnanec

Fakulta práva Janka Jesenského

031 773 28 43