KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedenie VŠD

Rektor

Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc

Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc

Rektor

Profesor

rektor ad interim

Predseda Vedeckej rady VŠD

Prorektor

Doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Prorektor

Prorektor, a.i.

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Manažér kvality fakulty

Kvestor

Ing. Rauf Gusejnov

Ing. Rauf Gusejnov

Nepedagogický zamestnanec

Kvestor

Člen Správnej rady VŠD

Člen rady kvality VŠD

Sekretariát

Beata Podolská

Beata Podolská

Nepedagogický zamestnanec

Sekretariát rektora a prorektora VŠD

031 773 28 31