KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedenie VŠD

Rektor

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

Rektor

Profesor

Predseda Vedeckej rady VŠD

Prorektor

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M., univ. prof.

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M., univ. prof.

Prorektor

Univerzitný profesor

Prorektor, a.i.

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Konzultačné hodiny

Kvestor

Ing. Rauf Gusejnov

Ing. Rauf Gusejnov

Nepedagogický zamestnanec

Kvestor

Člen Správnej rady VŠD

Člen rady kvality VŠD

Sekretariát

Beata Podolská

Beata Podolská

Nepedagogický zamestnanec

Sekretariát rektora a prorektora VŠD

031 773 28 31

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty