KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedenie VŠD

Rektor

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc

Rektor

Profesor

rektor ad interim

Prorektor

[prorektor]

Kvestor

Ing. Rauf Gusejnov

Ing. Rauf Gusejnov

Nepedagogický zamestnanec

Kvestor

Člen Správnej rady VŠD

Člen rady kvality VŠD

Sekretariát

Beáta Podolská

Beáta Podolská

Nepedagogický zamestnanec

Sekretariát rektora a prorektora VŠD

031 773 28 31