KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedenie VŠD

Rektor

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Rektor / Dekan

Profesor

rektor ad interim

031 773 28 31

Predseda Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Prorektor

Doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD.

Doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD.

Prorektor

Docent

Prorektor pre štúdium, výchovno - pedagogickú činnosť, legislatívu a rozvoj informačnej činnosti, riaditeľka Akadémie ďaľšieho vzdelávania

031 773 28 33

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda disciplinárnej komisie VŠD

Interný auditor VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Kvestor

Ing. Rauf Gusejnov

Ing. Rauf Gusejnov

Nepedagogický zamestnanec

Kvestor

Člen rady kvality VŠD

Sekretariát

Beáta Podolská

Beáta Podolská

Nepedagogický zamestnanec

Sekretariát rektora a prorektora VŠD

031 773 28 31