KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Záverečné práce

Záverečná práca musí byť vkladaná ku kontrole originality vo finálnej verzii tak, ako pôjde k obhajobe.

Smernica rektora o základných náležitostiach
Návod pre študentov

Študenti VŠD sú povinní dodržiavať formálnu úpravu písania záverečných prác (bakalárskych, diplomových a rigoróznych), ktorá je uvedená v publikácii:
Daniš, M. a P. Šebestová. 2015. Vademékum študenta vysokej školy. Sládkovičovo: VŠD 2015. 104 s. ISBN 978-80-8167-033-6.

 

Prílohy :