KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Zahraničné

Vysoká škola Danubius (VŠD – Danubius Univesity) je súkromná univerzita založená v roku 2005, ktorá ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské programy v oblasti spoločenských vied – práva, verejnej politiky a verejnej správy, medzinárodných vzťahov a sociálnej práce. VŠD bola založená na základe zákona prijatého parlamentom Slovenskej republiky, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 430 z 31. mája 2005.
Poslaním VŠD je aktívne propagovať hodnoty vzdelanej spoločnosti prostredníctvom výskumu na vysokej úrovni, výučby založenej na výskume a občianskej angažovanosti a zameriava sa na excelentnosť v ovládaní zavedených poznatkov, vo vytváraní nových poznatkov a v praktických aplikáciách, predovšetkým prostredníctvom ich politických dôsledkov prostredníctvom poskytovania širokého spektra vzdelávania zameraného na globálne uplatnenie v nadregionálnych, regionálnych a cezhraničných oblastiach krajín EÚ na základe zásad vedy, výskumu a inovácií ako súčasť národné a celoeurópske fórum pre vzdelávanie a výskum.
VŠD je súkromná univerzita, ktorá existuje v sieti európskych vysokých škôl poskytujúcich, organizujúcich a zabezpečujúcich vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných odboroch. Poslaním VŠD je vzhľadom na vedomosť, že vzdelávanie je celoživotný proces, predovšetkým poskytovať kvalitné študijné programy všetkým, ktorí spĺňajú podmienky prijatia na štúdium na vysokej škole. Univerzita poskytuje vysokoškolské vzdelávanie prostredníctvom rôznych vzdelávacích postupov a foriem.
Počas prvých pätnástich rokov svojej existencie sa VŠD usilovala a skutočne dokázala prispieť k podpore progresívneho vysokoškolského vzdelávania, inovatívneho akademického výskumu a rozvoja demokracie, predovšetkým v bývalých socialistických krajinách regiónu, pričom s nadšením podporuje agendu európskej modernizácie a internacionalizácie vo vysokoškolskom vzdelávaní.

 

Kontakt:
Vysoká škola Danubius

Oddelenie zahraničných vzťahov

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11
mail: erasmus@vsdanubius.sk