KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Disciplinárna komisia VŠD

Predseda

 

Členovia :

Fakulta práva Janka Jesenského

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M., univ. prof.

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M., univ. prof.

Prorektor

Univerzitný profesor

Prorektor, a.i.

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Konzultačné hodiny

Študentská časť

  • Vladimír Kanta
  • Veronika Hrušková

Fakulta sociálnych štúdií

doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD.

doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD.

Docent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Člen rady kvality fakulty

Člen programovej rady fakulty

Študentská časť

  • Bc. Matej Zemko
  • Kristián Varga
  • Bc. Ivana Igonda
     

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Študentská časť

  • Jozef Čačaný