KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Disciplinárna komisia VŠD

Predseda

 

Členovia :

Fakulta práva Janka Jesenského

JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M.

JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M.

Prodekan

prodekan pre zahraničné styky, vedu a publikačnú činnosť ad interim

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Manažér kvality fakulty

Študentská časť

  • Vladimír Kanta
  • Veronika Hrušková

Fakulta sociálnych štúdií

Doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD. mim. prof.

Doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD. mim. prof.

Docent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Študentská časť

  • Bc. Alexandra Fóková

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Profesor

031 773 28 85

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Študentská časť

  • Jozef Čačaný