KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada VŠD

doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD.

doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD.

konateľ

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Správnej rady VŠD

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Profesor

031 773 28 85

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Prodekan

Docent

vedúci katedry, prodekan pre štúdium, rozvoj a akreditáciu

031 773 28 84

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Dekan

Docent

031 773 28 82

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Docent

031 773 28 89

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Interný auditor fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Prodekan

Docent

garant študijného odboru

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

Dekan

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

prof. PhDr. Pavel Muhlpachr, PhD.

prof. PhDr. Pavel Muhlpachr, PhD.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

PhDr. Marián Děd, PhD.

PhDr. Marián Děd, PhD.

Odborný asistent

031 773 28 86

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Externý člen Vedeckej rady VŠD

Ing. Jiří Dušek, PhD

Ing. Jiří Dušek, PhD

Externý člen Vedeckej rady VŠD

Doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

Doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

Docent

Externý člen Vedeckej rady VŠD