KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada VŠD

Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc

Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc

Rektor

Profesor

rektor ad interim

Predseda Vedeckej rady VŠD

Doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD.

Doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD.

konateľ

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Správnej rady VŠD

Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Docent

031 773 28 89

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Interný auditor fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Dekan

Docent

031 773 28 82

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Prodekan

Docent

vedúci katedry, prodekan pre štúdium, rozvoj a akreditáciu

031 773 28 84

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Profesor

031 773 28 85

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Prodekan

Docent

prodekan pre vedu, výskum, medzinárodné vzťahy a styk s verejnosťou

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Prof. Mykola Mychajlovyč Palinchak

Prof. Mykola Mychajlovyč Palinchak

Profesor

garant študijného programu MV

Interný člen Vedeckej rady VŠD

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

Prodekan

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

Dekan

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Prorektor

Prorektor, a.i.

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Manažér kvality fakulty

Prof. PhDr. Pavel Muhlpachr, PhD.

Prof. PhDr. Pavel Muhlpachr, PhD.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

Prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

Externý člen Vedeckej rady VŠD

Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.

Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.

Externý člen Vedeckej rady VŠD

Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH

Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH

Externý člen Vedeckej rady VŠD

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Externý člen Vedeckej rady VŠD

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH

Externý člen Vedeckej rady VŠD