KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada VŠD

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

Rektor

Profesor

Predseda Vedeckej rady VŠD

doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD.

doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD.

štatutárny orgán a konateľ

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Správnej rady VŠD

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., univ. prof.

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., univ. prof.

Univerzitný profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD., univ. prof.

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD., univ. prof.

Univerzitný profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M., univ. prof.

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M., univ. prof.

Prorektor

Univerzitný profesor

Prorektor, a.i.

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Konzultačné hodiny

doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.

Prodekan

Docent

Prvý prodekan a prodekan pre štúdium a rigorózne konanie

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Podpredseda Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

Prodekan

prodekan pre medzinárodné vzťahy

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH

Dekan

Univerzitný profesor

Členka Útvaru splnomocnenca vnútorného systému kvality vzdelávania

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Predseda programovej rady fakulty

doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Docent

Vedúci Kariérového a poradenského centa FSŠ

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

doc. Ing. Ján Králik, CSc.

doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Interný auditor fakulty

Konzultačné hodiny

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Dekan

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Prodekan

Docent

prodekan pre štúdium a rozvoj, poradca študijného programu

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD.

doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD.

Prodekan

Docent

prodekanka pre medzinárodné vzťahy, vedu a akreditáciu, poradca študijného programu

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Konzultačné hodiny

Externí členovia:

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D.
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA
PhDr. Monika Uhlerová, PhD.
Dr. hab. Magdalena Sitek, PhD.