KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada VŠD

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Rektor / Dekan

Profesor

rektor ad interim

031 773 28 31

Predseda Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD.

doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD.

konateľ

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Správnej rady VŠD

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Profesor

031 773 28 85

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Ing. Dušan Masár, PhD.

Ing. Dušan Masár, PhD.

Prodekan

Odborný asistent

vedúci katedry, prodekan pre štúdium, rozvoj a akreditáciu

031 773 28 84

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Dekan

Docent

031 773 28 82

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Prof. JUDr. Marian Posluch, CSc.

Prof. JUDr. Marian Posluch, CSc.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD.

Doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD.

Prorektor

Docent

Prorektor pre štúdium, výchovno - pedagogickú činnosť, legislatívu a rozvoj informačnej činnosti, riaditeľka Akadémie ďaľšieho vzdelávania

031 773 28 33

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda disciplinárnej komisie VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

PhDr. Andrea Čajková, PhD.

PhDr. Andrea Čajková, PhD.

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

Dekan

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

prof. PhDr. Pavel Muhlpachr, PhD.

prof. PhDr. Pavel Muhlpachr, PhD.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

PhDr. Marián Děd, PhD.

PhDr. Marián Děd, PhD.

Odborný asistent

031 773 28 86

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Prodekan

Docent

garant študijného odboru

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Externí členovia:

Prof. JUDr. Marian Posluch, CSc. - VŠD
Prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD. - VŠD
Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. - predseda TTSK
Doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. - dekanka FF UCM Trnava
Ing. Jiří Dušek, PhD. - prorektor VŠERS České Budějovice