KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada VŠD

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

Rektor

Profesor

Predseda Vedeckej rady VŠD

doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD.

doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD.

štatutárny orgán a konateľ

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Správnej rady VŠD

doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Prorektor

Univerzitný profesor

Prorektor, a.i.

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Konzultačné hodiny

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.

Prodekan

Docent

Prvý prodekan a prodekan pre štúdium a rigorózne konanie

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Podpredseda Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

Prodekan

prodekan pre medzinárodné vzťahy

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

Dekan

Univerzitný profesor

Členka Útvaru splnomocnenca vnútorného systému kvality vzdelávania

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Predseda programovej rady fakulty

doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Docent

Vedúci Kariérového a poradenského centa FSŠ

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Profesor

031 773 28 85

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

doc. Ing. Ján Králik, CSc.

doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Docent

031 773 28 89

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Interný auditor fakulty

Konzultačné hodiny

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Dekan

Docent

031 773 28 82

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

Prodekan

Docent

prodekan pre štúdium a rozvoj, poradca študijného programu

031 773 28 84

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD.

doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD.

Prodekan

Docent

prodekanka pre medzinárodné vzťahy, vedu a akreditáciu, poradca študijného programu

031 773 28 84

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Konzultačné hodiny

Externí členovia:

doc. JUDr. et PhDr, mult. Libor Klimek, PhD. ( UMB Banská Bystrica)
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA ( LF UK a OÚSA Bratislava)
prof. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD.,DBA.,LL., (DTI Dubnica)
Dr. hab. Magdaléna Sitek, PhD. ( rektorka Univerzia- Alcide de Gasperi,Poľsko)
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.,  (rektor SZU Bratislava)
doc. JUDr. PhDr. Gyorgy Pál Pápay, PhD.,LL.M. (VŠ sv. Alžbety )
PhDr. Monika Uhlerová, PhD.( prezidentka KOZ SR)