KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Medaily

Rektor VŠD môže udeliť medaily osobám a inštitúciám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o budovanie a  rozvoj univerzity, o rozvoj vied, vzdelanosti, akademických slobôd, získali významné výsledky vo výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti a prispeli k rozvoju spolupráce univerzity s inými vysokými školami a inštitúciami doma a v zahraničí.

Návrhy na udelenie medailí môžu rektorovi predkladať Akademický senát univerzity,  prorektori, dekani a senáty fakúlt a riaditelia samostatných súčastí univerzity.