KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Redakčná rada

Redakčná rada:

PhDr. Andrea Čajková, PhD.
Prof. JUDr. Stanislav Mráz, Csc.
Prof. Galina Rokina, PhD. (Marijská Republika, Ruská Federácia)
Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, Csc. (EU Bratislava)
Prof. PhDr. Ján Liďák, Csc. (ARC Kutná Hora, Česká republika)
Doc. Olga Sutyrina, PhD.(Marijská Republika, Ruská Federácia)
Dr. hab. Jolanta Góral-Półrola prof. nadzw. StSW (Kielce, Poľsko)
Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.
PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. (EU Bratislava)
PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D. (Česká Republika)
Ing. Jiří Dušek, PhD. (Česká Republika)
Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.)
PhDr. Natália Kováčová, PhD.

Medzinárodné zloženie redakčnej rady je zárukou vedeckého charakteru, rozmanitosti a zaručuje štandardy časopisu.

Činnosť redakčnej rady:
Redakčná rada rozhoduje, či príspevky spĺňajú požadované kritériá pre zaradenie a spolupracujú s recenzentmi.
Redakčná rada prijíma alebo odmieta príspevky na základe odporúčania recenzentov a kritérií založených na originalite, dôležitosti a kvality výskumu.
Redakčná rada dohliada nad transparentnosťou a anonymitou recenzovania.