KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Redakčná rada

Hlavný redaktor:
doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.
 
Výkonná redaktorka:
PhDr. Natália Kováčová, PhD.
 
Redakčná rada:
doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (UCM v Trnave)
doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD. (TU Trnava)
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc. (UJAK Praha, Česká republika)
prof. Galina Rokina, PhD. (Marijská Republika, Ruská Federácia)
prof. PhDr. Ján Liďák, Csc. (ARC Kutná Hora, Česká republika)
doc. Olga Sutyrina, PhD.(Marijská Republika, Ruská Federácia)
Dr. hab. Jolanta Góral-Półrola prof. nadzw. StSW (Kielce, Poľsko)
PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. (EU Bratislava)
doc. Ing. Jiří Dušek, PhD. (Česká Republika)
Mgr. Simona Kováčová, PhD. (UMB v Banskej Bystrici)