KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Redakčná rada

Predseda redakčnej rady
JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA (Vysoká škola Danubius)

Členovia redakčnej rady
Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. (Vysoká škola Danubius)
Prof. JUDr. Stanislav Mráz, Csc. . (Eknomická univerzita  Bratislava)
Prof. Dr. Thorsten Eidenmüller, LL.M. (Allensbach Hochschule, Weilburg)
Prof. Galina Rokina, PhD. (Marijská Republika, Ruská Federácia)
Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, Csc. (Ekonomická univerzita Bratislava)
Prof. PhDr. Ján Liďák, Csc. (ARC Kutná Hora, Česká republika)
Doc. Olga Sutyrina, PhD.(Marijská Republika, Ruská Federácia)
Dr. hab. Jolanta Góral-Półrola prof. nadzw. StSW (Kielce, Poľsko)
Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD. (Vysoká škola Danubius)
Doc. PhDr. Antonín Kozoň CSc. (Vysoká škola Danubius)
PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. (Ekonomická univerzita , Bratislava)
PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D. (Česká Republika)
Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava)
Ing. Jiří Dušek, PhD. (Česká Republika)
Mgr. Jarmila Brezinová, PhD. (Vysoká škola Danubius)
PhDr. Natália Kováčová, PhD. (Vysoká škola Danubius)

Medzinárodné zloženie redakčnej rady je zárukou vedeckého charakteru, rozmanitosti a zaručuje štandardy časopisu.

Činnosť redakčnej rady:

  • Redakčná rada rozhoduje, či príspevky spĺňajú požadované kritériá pre zaradenie a spolupracujú s recenzentmi.
  • Redakčná rada prijíma alebo odmieta príspevky na základe odporúčania recenzentov a kritérií založených na originalite, dôležitosti a kvality výskumu.
  • Redakčná rada dohliada nad transparentnosťou a anonymitou recenzovania.