KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

O AIS

Prihlásenie sa do systému AIS2 : https://ais2.vsdanubius.sk/ais/start.do

Ing. Svetluša Košická

Ing. Svetluša Košická

Nepedagogický zamestnanec

správca AIS2

031 773 28 91


Akademický informačný systém AiS2 je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ. 

AiS2 je nasledovníkom systému AIS, ktorý začala Univerzita P. J. Šafárika vyvíjať v roku 1997 a postupne bol implementovaný na ďalších slovenských vysokých školách. Na základe skúseností z 10 rokov vývoja a prevádzky AIS bola vytvorená nová verzia akademického informačného systému známa pod označením AiS2.

AiS2 je informačný systém s klasickou trojvrstvovou architektúrou. Na prístup do AiS2 sa používa štandardný internetovský prehliadač, čo výrazne znižuje náklady na údržbu systému. Používateľské rozhranie je optimalizované pre prehliadač Internet Explorer (verzia 6 a vyššia) a Mozilla Firefox (verzia 3.0.x a vyššia). Aplikačné rozhranie poskytuje používateľský komfort, ktorý je bežný v klasických klientských aplikáciách. 

AiS2 má podporu pre viacjazyčné používateľské rozhranie. Aktuálne sú viaceré časti AiS2 preložené a rutinne používané v jazyku anglickom a maďarskom. Pre študentské aplikácie je k dispozícii i španielska verzia. 

AiS2 podporuje univerzitný charakter štúdia. Fakulty slúžia iba ako prirodzená filtrovacia položka v rámci AiS2. Riadenie prístupových práv je založené na roliach a funkciách, preto nie je nutné rozlišovať používateľské rozhrania pre učiteľov, študentov a iných pracovníkov univerzity.

AiS2 pozostáva z nasledovných navzájom integrovaných subsystémov:

 • Prijímacie konanie
 • Študijné programy
 • Rozvrh
 • Evidencia štúdia
 • Ubytovanie
 • Správa systému
 • Správa používateľov
 • Ľudské zdroje
 • Administratívny systém
 • Reporty, zostavy.

Okrem toho AiS2 obsahuje:

 • elektronickú prihlášku a elektronickú návratku s podporou pre elektronické podpisovanie rozhranie pre CRŠ
 • rozhranie pre univerzitné terminály
 • rozhranie pre komunikáciu so Štátnou pokladnicou a Slovenskou poštou
 • webovské služby pre integráciu s inými komponentmi univerzitného informačného systému.

Autorom loga AiS2 je Mgr. Svetozár Šomšák. Logo AiS2 je tvorené kompozíciou siedmich bodov, umiestnených na pomyselnom obvode kruhu s vyznačením stredu. Jednotlivé body majú rôznu veľkosť. Pod kompozíciou siedmich kruhov je umiestnený tieň, ktorý tieto body vrhajú na podkladovú plochu. Jednotlivé body v logu sú synonymom informácii usporiadaných v pravidelnej databázovej štruktúre. To, že jednotlivé body nie sú rovnako veľké, symbolizuje dynamiku informačného systému a neustále sa meniaci obsah databázy.