KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

O AIS

Prihlásenie sa do systému AIS2 : https://ais2.vsdanubius.sk/ais/start.do

Ing. Svetluša Košická

Ing. Svetluša Košická

Nepedagogický zamestnanec

správca AIS2

031 773 28 91

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD


Akademický informačný systém AiS2 je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ. 

AiS2 je nasledovníkom systému AIS, ktorý začala Univerzita P. J. Šafárika vyvíjať v roku 1997 a postupne bol implementovaný na ďalších slovenských vysokých školách. Na základe skúseností z 10 rokov vývoja a prevádzky AIS bola vytvorená nová verzia akademického informačného systému známa pod označením AiS2.

AiS2 je informačný systém s klasickou trojvrstvovou architektúrou. Na prístup do AiS2 sa používa štandardný internetovský prehliadač, čo výrazne znižuje náklady na údržbu systému. Používateľské rozhranie je optimalizované pre prehliadač Internet Explorer (verzia 6 a vyššia) a Mozilla Firefox (verzia 3.0.x a vyššia). Aplikačné rozhranie poskytuje používateľský komfort, ktorý je bežný v klasických klientských aplikáciách. 

AiS2 má podporu pre viacjazyčné používateľské rozhranie. Aktuálne sú viaceré časti AiS2 preložené a rutinne používané v jazyku anglickom a maďarskom. Pre študentské aplikácie je k dispozícii i španielska verzia. 

AiS2 podporuje univerzitný charakter štúdia. Fakulty slúžia iba ako prirodzená filtrovacia položka v rámci AiS2. Riadenie prístupových práv je založené na roliach a funkciách, preto nie je nutné rozlišovať používateľské rozhrania pre učiteľov, študentov a iných pracovníkov univerzity.

AiS2 pozostáva z nasledovných navzájom integrovaných subsystémov:

 • Prijímacie konanie
 • Študijné programy
 • Rozvrh
 • Evidencia štúdia
 • Ubytovanie
 • Správa systému
 • Správa používateľov
 • Ľudské zdroje
 • Administratívny systém
 • Reporty, zostavy.

Okrem toho AiS2 obsahuje:

 • elektronickú prihlášku a elektronickú návratku s podporou pre elektronické podpisovanie rozhranie pre CRŠ
 • rozhranie pre univerzitné terminály
 • rozhranie pre komunikáciu so Štátnou pokladnicou a Slovenskou poštou
 • webovské služby pre integráciu s inými komponentmi univerzitného informačného systému.

Autorom loga AiS2 je Mgr. Svetozár Šomšák. Logo AiS2 je tvorené kompozíciou siedmich bodov, umiestnených na pomyselnom obvode kruhu s vyznačením stredu. Jednotlivé body majú rôznu veľkosť. Pod kompozíciou siedmich kruhov je umiestnený tieň, ktorý tieto body vrhajú na podkladovú plochu. Jednotlivé body v logu sú synonymom informácii usporiadaných v pravidelnej databázovej štruktúre. To, že jednotlivé body nie sú rovnako veľké, symbolizuje dynamiku informačného systému a neustále sa meniaci obsah databázy.