KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Titul "doctor honoris causa"

Vedecká rada VŠD udeľuje významným domácim aj zahraničným osobnostiam titul "doctor honoris causa". Kandidáta na udelenie titulu "doctor honoris causa" je oprávnený navrhnúť predseda VR VŠD a dekani fakúlt VŠD (Smernica rektora  8 /2014)

 Na udelenie titulu "doctor honoris causa" možno navrhnúť iba osobnosť, ktorá svojím celoživotným dielom podstatným spôsobom prispela k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, a to v oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo politiky, pritom svojím významom prekročila hranice štátu, v ktorom pôsobí a zaslúžila sa aj o rozvoj vedy a vzdelania v Slovenskej republike alebo na Vysokej škole Danubius.