KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Kolégium rektora VŠD

Rektor

Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc

Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc

Rektor

Profesor

rektor ad interim

Predseda Vedeckej rady VŠD

Prorektor

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Prorektor

Univerzitný profesor

Prorektor, a.i.

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Manažér kvality fakulty

Konzultačné hodiny

Dekan Fakulty práva Janka Jesenského

Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Dekan Fakulty sociálnych štúdií

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

Dekan

Univerzitný profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Dekan Fakulty verejnej politiky a verejnej správy

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Dekan

Docent

031 773 28 82

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Predseda akademického senátu VŠD

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Docent

031 773 28 89

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Interný auditor fakulty

Konzultačné hodiny