KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Kolégium rektora VŠD

Rektor

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

Rektor

Profesor

Predseda Vedeckej rady VŠD

Prorektor

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M., univ. prof.

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M., univ. prof.

Prorektor

Univerzitný profesor

Prorektor, a.i.

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Konzultačné hodiny

Dekan Fakulty práva Janka Jesenského

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Dekan Fakulty sociálnych štúdií

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH

Dekan

Univerzitný profesor

Členka Útvaru splnomocnenca vnútorného systému kvality vzdelávania

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Predseda programovej rady fakulty

Dekan Fakulty verejnej politiky a verejnej správy

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Dekan

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Člen Správnej rady – kvestor

Ing. Rauf Gusejnov

Ing. Rauf Gusejnov

Nepedagogický zamestnanec

Kvestor

Člen Správnej rady VŠD

Člen rady kvality VŠD