KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Kolégium rektora VŠD

Rektor

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Rektor / Dekan

Profesor

rektor ad interim

031 773 28 31

Predseda Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Prorektor

Doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD.

Doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD.

Prorektor

Docent

Prorektor pre štúdium, výchovno - pedagogickú činnosť, legislatívu a rozvoj informačnej činnosti, riaditeľka Akadémie ďaľšieho vzdelávania

031 773 28 33

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda disciplinárnej komisie VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Dekan Fakulty práva Janka Jesenského

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Rektor / Dekan

Profesor

rektor ad interim

031 773 28 31

Predseda Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Dekan Fakulty sociálnych štúdií

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

Dekan

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Dekan Fakulty verejnej politiky a verejnej správy

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Dekan

Docent

031 773 28 82

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Riaditeľka KIEVS

Mgr. Magdaléna Hučková Danišová

Mgr. Magdaléna Hučková Danišová

Nepedagogický zamestnanec

vedúca KIEVS VŠD

031 773 28 36

Vedúca oddelenia medzinárodných vzťahov

PhDr. Andrea Čajková, PhD.

PhDr. Andrea Čajková, PhD.

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Predseda akademického senátu VŠD

Prof. JUDr. Marian Posluch, CSc.

Prof. JUDr. Marian Posluch, CSc.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny