KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Čestný titul "emeritný profesor"

Titul "emeritný profesor (profesor emeritus) VŠD" môže rektor udeliť na návrh vedeckej rady VŠD v zmysle zákona o vysokých školách za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s VŠD, resp. s niektorou z jej fakúlt ako riadny profesor a na VŠ alebo jej fakulte naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí. Pod aktívnou vedeckou prácou sa rozumie najmä  riešenie grantovej úlohy, publikačná aktivita v recenzovaných vedeckých časopisoch a pod.. Pod aktívnou pedagogickou prácou sa rozumie najmä vedenie prednášok, vedenie diplomových prác, vykonávanie funkcie školiteľa v doktorandskom štúdiu  a pod..