KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

 • Vizualizácia sociálnej práce 2024
 • Svetový deň sociálnej práce 2024
 • Študentská vedecká a odborná činnosť
 • Jazyková príprava
 • Svetový deň sociálnej práce 2023
 • Menovanie prof. Ing. Petra Plavčana, CSc.
 • Zasadnutie Vedeckej Rady
 • Pracovná návšteva
 • ISO 9001
 • Najlepšia ESEJ 2021
 • EUROFUR
 • Podpis memoranda
 • Cena Karola Planka
 • Odovzdávanie titulu Doctor Honoris Causa
 • Prijímacie konanie
 • Vernisáž Svaliavchyka
 • Udelenie Zlatej medaily - Schuster
 • Zasadnutie VR
 • Reflexie III
 • Promócie 2019
 • Vernisáž Lenky Petákovej
 • Rokovanie v Budapešti
 • Výstava insignií
 • Rokovanie v Győri
 • Stretnutie rektorov
 • Vernisáž Polonského
 • Darovanie publikácií
 • ISIC klasik
 • Paralelné štúdium
 • Akreditácia
 • 10. výročie Vysokej školy Danubius
 • Vysoká škola Danubius
Uchádzači : FPJJFVPaVSFSS