KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Akademický senát VŠD

doc. Ing. Ján Králik, CSc.

doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Interný auditor fakulty

Konzultačné hodiny

doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.

doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.

Docent

Podpredseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Člen programovej rady fakulty

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.

Odborný asistent

kariérny poradca

Tajomník akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Podpredseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD., univ. doc.

Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD., univ. doc.

Univerzitný docent

Splnomocnenec dekana pre vedu a výskum

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Docent

Vedúci Kariérového a poradenského centa FSŠ

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ SENÁTU
Ing. Eva Jurinová
 
Za študentskú časť akademickej obce:
 
FAKULTA PRÁVA JANKA JESENSKÉHO
Boris Kapusta
PhDr. Jana Šipoš
 
FAKULTA VEREJNEJ POLITIKY A VEREJNEJ SPRÁVY
Bc. Karin Pistovičová
Timea Sojáková- Mikulicsová
 
FAKULTA SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ
Martin Gablovský
Bc. Andrea Vassová