KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Akademický senát VŠD

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Docent

031 773 28 89

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Interný auditor fakulty

Konzultačné hodiny

doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.

doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.

Docent

Podpredseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Interný auditor fakulty

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.

Odborný asistent

031 773 28 85

Tajomník akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Podpredseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Ing. Svetluša Košická

Ing. Svetluša Košická

Nepedagogický zamestnanec

správca AIS2

031 773 28 91

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Profesor

031 773 28 85

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA

Odborný asistent

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Odborný asistent

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Manažér kvality VŠD

Konzultačné hodiny

Viera Horváthová

Viera Horváthová

Sekretárka, študijný referent

Nepedagogický zamestnanec

0915 780 535

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Študentská časť

Eugen Polin ( FVPaVS)
Juraj Domankuš  (FVPaVS)
Tomáš Štibrány (FPJJ)
Zuzana Balková (FPJJ)
Andrea Vassová (FSŠ)
Bc. Daniel Benkovský (FSŠ)