KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov

Vážení čitatelia,

dovoľte nám, aby sme Vás niekoľkými slovami oboznámili so zameraním časopisu Vysokej školy Danubius pod názvom Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov. Časopis publikuje vedecké články,  štúdie, odborné príspevky, diskusné príspevky a recenzie. Ide o vedecký recenzovaný časopis, ktorý je zaradený do zoznamu publikácií ERIH Plus. (European Reference Index for the Humanities)

Prvá sekcia - lingvistika - je venovaná potrebám a výsledkom výskumu v oblasti jazykovedy, didaktiky, svetovej literatúry a jazykového vzdelávania. Našim prvoradým cieľom je, aby časopis dosiahol vysokú odbornú a metodickú úroveň a zároveň sa stal i užitočným pomocníkom pre všetkých tých, ktorí sa podieľajú na výučbe cudzieho jazyka.

Druhá sekcia - politológia a medzinárodné vzťahy - sa zameriava na vedecké a odborné príspevky, štúdie, recenzie a informácie o dianí v politologickej obci. Tematicky zahŕňa oblasti politickej a sociálnej filozofie a teórie, komparatívnej politológie, sociálnej politiky,  teórie sociálnych konfliktov, politickej sociológie,  medzinárodných vzťahov a bezpečnostných politík.

Veríme, že Vás zameranie nášho časopisu osloví, že Vás nami predkladané výsledky poznania a výsledky výskumu zaujmú a že postupne sa rozšíri okruh čitateľov a aj prispievateľov.

redakcia časopisu