KIEVS (Knižnica)

 
 

Vstúpte do nášho online katalógu, ktorý ponúka nielen vyhľadávanie, ale umožňuje aj predlžovanie výpožičnej lehoty a kontrolu čitateľského konta.

Knižnično-informačné stredisko Vysokej školy Danubius (KIS VŠD) – knižnica, je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom VŠD, ktoré uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce.

Zároveň predstavuje pracovisko centrálnej evidencie publikačnej činnosti a citácií, zabezpečuje, spracováva a sprístupňuje informačné fondy podľa profilácie fakúlt a poskytuje knižnično-informačné služby na základe kategorizácie používateľov. Knižnica v súčasnosti sídli na Richterovej ulici č. 1171 v Sládkovičove. Knižnica eviduje cca 2034 používateľov. Vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov upravuje knižnično-výpožičný poriadok VŠD.

Otváracie hodiny

pondelok zatvorené  
utorok 7:30 - 11:00 11:30 - 16:00
streda 7:30 - 11:00 11:30 - 16:00
štvrtok 7:30 - 11:00 11:30 - 16:00
piatok 7:30 - 11:00 11:30 - 16:00
sobota 8:00 - 14:00