KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Etické princípy

Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov rešpektuje duševné vlastníctvo. Rukopisy, ktoré porušujú etické pravidlá nebudú prijaté na publikovanie.