KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Rok 2014

 • Smernica rektora VŠS č. 1/2014 Školné a poplatky spojené s Akadémiou ďalšieho vzdelávania na VŠS
 • Smernica rektora VŠS č. 2/2014 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Vysokej škole v Sládkovičove pre akademický rok 2014/2015
 • Dodatok č. 1 k Smernici rektora VŠS č. 2/2014 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Vysokej škole v Sládkovičove pre akademický rok 2014/2015
 • Smernica č. 3/2014 Rokovací poriadok vedeckej rady Vysokej školy Danubius
 • Smernica rektora VŠD č. 4/2014 Zásady výberového konania VŠD
 • Smernica rektora VŠD č. 5/2014 Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy)
 • Smernica rektora VŠD č. 6/2014 O organizovaní a zverejňovaní podujatí na VŠD
 • Smernica rektora VŠD č. 7/2014 Imatrikulačný a promočný poriadok (Príloha smernice rektora VŠD č. 7/2014 Imatrikulačný a promočný poriadok)
 • Smernica rektora VŠD č. 8/2014 Smernica rektora VŠD č. 8/2014 o základných náležitostiach záverečných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na VŠD
 • Smernica rektora VŠD č. 9/2014 Organizačný poriadok VŠD 
 • Smernica č. 10-2014  Pracovný poriadok VŠD

Prílohy :