KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Rok 2015

  • Smernica rektora VŠD č. 1/2015 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Vysokej škole Danubius pre akademický rok 2015/2016
  • Opatrenie č. 1/2015 Udeľovanie medailí a plakiet Vysokou školou Danubius
  • Smernica rektora VŠD č. 2/2015 Zásady udeľovania vedeckých grantov na VŠD
  • Dodatok č.1 k Smernici rektora VŠD č. 1/2015
  • Dodatok č. 1 k Smernici rektora VŠD č.2/2015
  • Smernica rektora VŠD č. 3/2015 o sadzobníku poplatkov spojených s rigoróznym konaním na Vysokej škole Danubius
  • Dodatok č. 2 k Smernici č. 2/2015 rektora  Vysokej školy Danubius pre rok 2016

Prílohy :