KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

2014

Prehľad za rok 2014
 
Apríl:
Uverejnenie článku o VŠ Danubius v Galantskom žurnále s obsahovým zameraním na stručný prehľad fakúlt a možnosti štúdia v rámci Vzdelávacích a informačno-konzultačných stredísk (VIKS).
 
Apríl :
Dňa 29. apríla sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu Odborná príprava mediátora.


 
Máj :
Zverejnenie VŠ Danubius na portály aula.sk
 
Zverejnenie článku študentky, ktorá študovala semester na VŠ Danubius.
http://www.volgatech.net/news/Novosti_obrazovaniya/74684/?backurl=/news/
 
Vyšla publikácia Dejiny Azerbajdžanu. Táto kniha predstavuje mimo bývalého Sovietskeho zväzu a Ruska prvú syntézu azerbajdžanských dejín v európskej historiografii. Autormi monografie sú Daniš, Miroslav a Rybár, Lukáš.
 
22. – 23. mája sa uskutočnila Medzinárodná konferencia s názvom Konfliktné zóny na euroázijskom kontinente v meste Piešťany. Cieľom konferencie boli odborné príspevky a diskusia na identifikáciu a analýzu súčasnej politickej, právnej i sociálnej situácie konfliktných zón na euroázijskom kontinente, návrhy možností riešenia a prognózovania scenárov budúceho vývoja.
 

 
 http://video.azertag.com/news/node/1235194/382?hl=az&page=2
 
Jún:
Uverejnenie článku v Galantskom žurnále. Obsahom boli základné informácie pre uchádzačov o štúdium o jednotlivých fakultách, ktoré sú potrebné, aby si vedeli predstaviť svoje uplatnenie po úspešnom ukončení štúdia.
 
Júl:
Uverejnenie článku v Galantskom žurnále s pani dekankou Fakulty sociálnych štúdií VŠD PhDr. Petronelou Šebestovou, PhD. Obsahom boli základné informácie o novom študijnom programe Žurnalistika. Názov článku bol Chcete študovať profesionálnu žurnalistiku? Ako sa stať profesionálnym žurnalistom.
 
August :
Odvysielané reklamné spoty vo Fun rádiu a Rádiu Expres. Zverejnené bulletiny v denníkoch Nový čas a Plus jeden deň ohľadne prijímacieho konania na VŠ Danubius.
 
September:
Odvysielaná reportáž v maďarskej TV RTVS s pánom rektorom VŠ Danubius.  
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/93?date=25.08.2014
 
Október:
V RTV Krea bol odvysielaný rozhovor s pánom kvestorom s názvom Rokovanie bez kopromisu.
Ďalšie stretnutie vedenia mesta Sládkovičovo s predstaviteľom vysokej školy nikam neviedlo. Mali sa dohodnúť na kompromise a spoločne zostaviť nový návrh nájomnej zmluvy pre zotrvanie školy v meste. Síce sa obe strany vyjadrili, že sa chcú dohodnúť, podľa niektorých poslancov to bude veľmi ťažký boj. Strany majú úplne odlišné predstavy napríklad o výške nájomného.
 
14. októbra sa konal prejav pána rektora pri príležitosti otvorenia akademického roka 2014/2015 na VŠD v Sládkovičove.


 
23. októbra sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu Odborná príprava mediátora.

 


November:
Rektor Vysokej školy Danubius prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc. bol dňa 4.novembra 2014 ocenený vysokým štátnym vyznamenaním – Puškinovou medailou, ktorú mu udelil ruský prezident Vladimír Putin na slávnostnom ceremoniáli v moskovskom Kremli. Ocenenie – medaila Puškina je udeľovaná osobnostiam, ktoré sa významne zaslúžili o upevnenie spolupráce s Ruskou federáciou, o šírenie a štúdium ruského jazyka, uchovávanie kultúrneho dedičstva a zbližovanie a vzájomné obohacovanie medzi rôznymi kultúrami a národmi.