KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

2016

Prehľad za rok 2016

Január:

► 11. január 2016
Súťaž: Esej o multilingvizme - Many Languages, One World
Informačná služba OSN Viedeň informovala o súťaži - Esej o multilingvizme:
Organizátor: UN Academic Impact, ELS Educational Services; Zadanie: Napísať esej (max. 2000 slov) na tému: Úloha viacjazyčností v posilňovaní globálneho občianstva a porozumenia medzi kultúrami, v jednom zo 6 oficiálnych jazykov OSN (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, arabština, čínština) Výhra: 60 vybraných študentov sa mohlo zúčastniť Globálneho Fóra mládeže (25. - 31. júla 2016) http://www.els.edu/en/ManyLanguagesOneWorld

► Odpoveď a reakcia na mediálnu a politickú kampaň, poškodzujúcu dobré meno politicky nezávislej súkromnej školy Danubius
http://www.vsdanubius.sk/news/155/sk/odpoved-a-reakcia-na-medialnu-a-politicku-kampan-poskodzujucu-dobre-meno-politicky-nezavislej-sukromnej-skoly-danubius-2.pdf

Február:

► Inzercia v denníku SME – Príloha o vysokých školách

Apríl:

► Dňa 15. apríla sa uskutočnila prednáška Rudolfa Schustera na tému Vplyv malej politiky na veľkú politiku. Jeho Excelencia navštívila aj priestory knižnice, ktorej venoval nemalý počet vlastnoručne podpísaných kníh z jeho bohatej tvorby. V rámci jeho návštevy mu bola udelená zlatá medaila Vysokej školy Danubius za dlhoročnú aktívnu spoluprácu pri výchove a vzdelávaní našich študentov


► Dňa 18. apríla sa v rámci cyklu LECTIONES MAGISTRALES uskutočnila prednáška veľvyslankyne Bulharskej republiky v SR Margarity Ganevy na tému Aktuálna zahraničná politika Bulharska – faktor stability a bezpečnosti Európy


► Ponuka mobility pre študentov v rámci programu CEEPUS - http://www.vsdanubius.sk/news/183/sk/ceepus.pdf

Máj:

► Slovak Liasion office for research and development „SLORD“ ponúkla stáž v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli pre vysokoškolských študentov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa. Dĺžka je 3 – 6 mesiacov.

Jún/júl:

► Odvysielané reklamné spoty v rádiách: EUROPA 2, Anténa ROCK, Vlna.

September:

► Odvysielané reklamné spoty vo FUNRADIU

► Oznámenie - štúdium Žurnalistiky
V zmysle § 87 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách sa od akademického roku 2016  ruší akreditovaný študijný program  Žurnalistika. Dôvodom zrušenia študijného programu je pretrvávajúci nízky počet záujemcov o štúdium Žurnalistiky.

November:

► Stretnutie predsedu Správnej rady Vysokej školy Danubius Doc. Ing. Džalala Gasymova, PhD. a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Dr.h.c. Ing. Tibora Mikuša, PhD. v rámci pripravovanej spolupráce v oblasti vedy a výskumu medzi VŠD a TTSK.