KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

2017

Január 2017
Inzercia v denníku Pravda – Príloha o vysokých školách

Marec 2017
Vedenie VŠD sa rozhodlo uchádzať sa o zisk Certifikátu kvality manažérstva v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016/ EN ISO 9001:2015

21. marec 2017
3. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: Svetový deň sociálnej práce

20. apríl 2017
3. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: Vizualizácia sociálnej práce

Máj 2017
Máj - spustenie príprav za účelom zisku certifikátu kvality manažérstva v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016/ EN ISO 9001:2015
 
7. jún 2017
Vedecká konferencia: Reflexie a praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy na Slovensku

15. december 2017
Konferencia: Návrat pedagogiky do detských domovov – Ako imperatív doby