KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Darovanie publikácií

Čo s publikáciami po ukončení štúdia
 
Ako absolvent našej vysokej školy ste si pravdepodobne počas štúdia nakúpili odborné publikácie a skriptá. Ak ste si istí, že ich už viac nevyužijete, môžete prispieť na dobrú vec a dané publikácie darovať knižnici Vašej vysokej školy. Pomôžete tým nielen novým študentom no zároveň prispejete aj ku skvalitneniu a rozšíreniu nášho knižničného fondu.
 
Každý darca bude v prípade jeho súhlasu zverejnený na našom zozname prispievateľov knižnice na internetovej stránke Vysokej školy Danubius.
 
Pokyny:
V prípade, že ste sa rozhodli darovať nepotrebné publikácie, môžete tak učiniť dvoma spôsobmi.
Odovzdaním kníh osobne v knižnici v budove vysokej školy Danubius alebo poštou na adresu:
 
Vysoká škola Danubius
Knižnično-informačne a edično-vydavateľské stredisko
Richterova 1171
925 21 Sládkovičovo
 
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať buď mailom na kniznica@vsdanubius.sk alebo na telefónnom čísle 031/ 773 28 38.