KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Študentský parlament

Prezident  študentského  parlamentu VŠD:
Bc. Viktor Marek, LL.M. (FSŠ)

Ostatní členovia Študentského parlamentu VŠD:
Ing. Zuzana Balková (FPJJ) – viceprezident
Tomáš Štibrány (FPJJ)
Bc. Martin Pisarčík (FPJJ)
Bc. Renáta Jacková (FPJJ)
Zuzana Slavkovská (FSŠ)
Bc. Tibor Papeš (FSŠ)
Bc. Lívia Kubičinová (FVPVS)
Bc. Naďa Pálenčárová (FVPVS)
Bc. Simona Bugyinská (FVPVS)
Bc. Jarmila Ferančíková (FVPVS)
 

Prílohy :