KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Klub absolventov a priateľov VŠD

Vážený absolvent, vážená absolventka, vážený priateľ, vážená priateľka Vysokej školy Danubius,

v máji 2015 oslávi naša Vysoká škola Danubius 10. výročie svojej existencie. Hlavným poslaním Klubu absolventov a priateľov VŠD  je vytvoriť nový priestor na komunikáciu medzi absolventmi navzájom, absolventmi a vysokou školou  a umožniť vzájomnú spoluprácu  a kontakt medzi  absolventmi, ktorí úspešne ukončili fakulty VŠD za  10 rokov  existencie a jej priaznivcami, priateľmi a podporovateľmi. Chceli by sme vytvoriť priestor pre všetkých, ktorí nechcú stratiť kontakt so svojimi spolužiakmi a učiteľmi, ktorí na svoju alma mater radi spomínajú a chcú byť aj naďalej jej súčasťou. Poslaním Klubu absolventov a priateľov VŠD  by mala byť podpora VŠD a spolupráca vo všetkých oblastiach jej spoločenského života.

Klub absolventov a priateľov VŠD by mal združovať na báze dobrovoľnosti absolventov a priateľov Vysokej školy Danubius, ako občianske, nepolitické a záujmové združenie.

Medzi ušľachtilé ciele tohto dobrovoľného združenia patria najmä:

  • podpora vzdelávacích aktivít študentov doma i v zahraničí,
  • možnosť účasti na  odborných, športových a kultúrnych aktivitách a podujatiach VŠD členmi Klubu absolventov a priateľov VŠD s cieľom nájsť, či obnoviť vzťah absolventa so svojou Alma mater.

Dovoľujeme si Vám ponúknuť členstvo v našom klube, aby sme ušľachtilé ciele nášho združenia v prospech absolventov a priateľov  Vysokej školy Danubius mohli plniť spoločne.

Zámerom je vytvoriť pozitívny obraz o našej Alma mater. Databáza absolventov umožní vzájomnú kooperáciu a podporu rôznych aktivít celej akademickej obce, ktorej súčasťou sú aj  absolventi.

Prílohy :