KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Rada kvality

VŠD:
Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. - manažér kvality VŠD
PhDr. Petronela Šebestová, PhD. - interný audítor VŠD
Beata Podolská - správca dokumentácie VŠD
Ing. Rauf Gusejnov
Ing. Eva Jurinová

FSŠ:
manažér kvality : PhDr. Petronela Šebestová, PhD.
interný audítor : PhDr. Hermína Mareková, PhD.
správca dokumentácie : PhDr. Jana Laščiaková, PhD.

FVPVS:
manažér kvality : PhDr. Natália Kováčová, PhD.
interný audítor : Doc. Ing. Ján Králik, CSc.
správca dokumentácie : Alžbeta Bondorová

FPJJ:
manažér kvality : Doc. JUDr. Rastislav Funta, PhD. LLM.
interný audítor : PhDr. Tomáš Klokner, PhD.
správca dokumentácie: Vieru Horváthová

Študentská časť
Bc. Branislav Fischer(FSS)
Ing. Bc. Peter Paulovič (FPJJ)
Eduard Genserek (FVPVS)

Prílohy :