KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Rada kvality

VŠD:
Mgr. Jarmila Brezinová, PhD. - manažér kvality VŠD
Beata Podolská - správca dokumentácie VŠD
Ing. Rauf Gusejnov
Ing. Eva Jurinová

FSŠ:
manažér kvality : PhDr. Petronela Šebestová, PhD.
interný audítor : PhDr. Hermína Mareková, PhD.
správca dokumentácie : Ing. Simona Lašáková

FVPVS:
manažér kvality : PhDr. Natália Kováčová, PhD.
interný audítor : Doc. Ing. Ján Králik, CSc.
správca dokumentácie : Iveta Rekenyová

FPJJ:
manažér kvality : JUDr. Rastislav Funta, PhD. LLM.
interný audítor : Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.
správca dokumentácie: Miroslava Olajec Longová

Študentská časť
Bc. Viktor Marek, LL.M. (FSŠ)
Ing. Zuzana Balková (FPJJ)
Bc. Lívia Kubičinová (FVPVS)