KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Štatút Vedeckej a edukačnej internej grantovej agentúry

Na základe rozhodnutia Správnej rady Vysokej školy Danubius, s.r.o. a rozhodnutia rektora Vysokej školy Danubius (VŠD) zo dňa  25.2.2014 bola založená Vedecká a edukačná interná grantová agentúra (VEIGA), ktorá slúži na finančnú podporu vedy, výskumu a edukačnej činnosti  organizačných zložiek Vysokej školy Danubius.

VEIGA zverejňuje požiadavky na podávanie návrhov žiadostí o finančný príspevok pre rozvoj vedy na VŠD, hodnotí podané projekty a zodpovedná za efektívne vynakladanie finančných prostriedkov určených na podporu vedy, výskumu a edukačnej činnosti VŠD.

Prílohy :