KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Zahraničné vzťahy

Vedúca oddelenia

PhDr. Andrea Jankurová, PhD.

PhDr. Andrea Jankurová, PhD.

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty