KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Fakulta sociálnych štúdií

Docent

Vedúci Kariérového a poradenského centa FSŠ


Katedra pedagogických disciplín

Vedúci katedryInterný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakultyVedecko-pedagogická charakteristika

Venuje problematike socializácie, psychoterapie a výskumom psychosociálne a zdravotne postihnutých jedincov s poruchami správania. V tomto smere absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov vo Francii a v Rakúsku. V publikačnej činnosti sa zameriava na teoretické východiska pre tvorbu efektívnejších programov sociálnej integrácie a pracovnej rehabilitácie, ktoré rešpektujú právo jedinečnosti každého človeka na svoj zmysluplný život. Je štatutárny zástupca občianskeho združenia Spoločnosť pre sociálnu integráciu - SpoSoIntE.

Pedagogickou činnosťou sa podieľa na vzdelávaní budúcich odborníkov v odbore sociálna práca. Je vedúcim Katedry pedagogických disciplín Fakulty sociálnych štúdií VŠD. Je členom vedeckej rady VŠD a vedeckej rady FSŠ, členom akademického senátu FSŠ, členom redakčnej rady časopisu pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ, členom redakčného kolektívu zahraničného odborného časopisu SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNICKÝ HORIZONT.

Absolvoval dlhodobý výcvik v krátkodobej psychoanalyticky orientovanej psychoterapii. Zaoberá sa psychotraumatológiou a psychoterapiou posttraumatickej stresovej poruchy. Je zapísaný v Zozname psychoterapeutov SR a je certifikovaný psychoterapeut Európskej asociácie pre psychoterapiu - EAP.