KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.


Fakulta práva Janka Jesenského

Dekan

Profesor


Katedra súkromno-právnych disciplín

Vysokoškolský učiteľ


Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty