KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Beata Podolská

Beata Podolská


Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

Nepedagogický zamestnanec

Sekretariát rektora a prorektora VŠD


031 773 28 31


Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty