KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.


Fakulta sociálnych štúdií

Docent


Katedra sociálnej práce

Vysokoškolský učiteľInterný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty