KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA


Fakulta sociálnych štúdií

Odborný asistent


Katedra sociálnej práce

Vysokoškolský učiteľ



Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty