KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.


Fakulta práva Janka Jesenského

Docent


Katedra súkromno-právnych disciplín

Vysokoškolský učiteľ


kancelária P012


Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty


Konzultačné hodiny

po dohode e-mailom