KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.


Fakulta práva Janka Jesenského

Prodekan

Docent

Prvý prodekan a prodekan pre štúdium a rigorózne konanie


Katedra súkromno-právnych disciplín

Vysokoškolský učiteľ


Katedra verejno-právnych disciplín

Vysokoškolský učiteľInterný člen Vedeckej rady VŠD

Podpredseda Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty


Konzultačné hodiny

Pondelok

10:00-12:00

alebo podľa dohody mailom