KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.


Fakulta sociálnych štúdií

Prodekan

prodekan pre medzinárodné vzťahy


Katedra pedagogických disciplín

Vysokoškolský učiteľInterný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty