KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.


Fakulta práva Janka Jesenského

Docent


Katedra medzinárodného a európskeho práva

Vedúci katedryInterný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty


Konzultačné hodiny

štvrtok 12.00 -14.00 hod.