KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., univ. prof.

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., univ. prof.


Fakulta práva Janka Jesenského

Univerzitný profesor


Katedra medzinárodného a európskeho práva

Vedúci katedryInterný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty


Konzultačné hodiny

Štvrtok

12.00 -14.00 hod.