KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

doc. Ing. Dušan Masár, PhD.


Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

Prodekan

Docent

prodekan pre štúdium a rozvoj, poradca študijného programu


Katedra verejnej politiky a verejnej ekonomiky

Vedúci katedry


kancelária V102

0904 617 198


Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty


Konzultačné hodiny

streda 12.00 - 14.00 hod.
štvrtok 10.00 - 13.00 hod.


Vedecko-pedagogická charakteristika

Ing. Dušan Masár, PhD. v súčasnosti pôsobí ako prodekan pre štúdium na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove, Fakulte verejnej politiky a verejnej správy, Katedre verejnej politiky a verejnej ekonomiky. V pozícii učiteľa pôsobí od skončenia vysokoškolského štúdia, ktoré úspešne absolvoval v roku 1994 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.  V roku 2008 mu bola udelená Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave vedecko-pedagogická hodnosť PhD.  Počas svojho doterajšieho profesijného života vyučoval na viacerých tuzemských stredných a vysokých školách. Primárne prednáša odborné ekonomické predmety: Všeobecné ekonomické teórie, Verejná ekonomika, Marketing. Aktívne sa zúčastňuje na vedeckých konferenciách a odborných diskusiách. Je autorom viacerých odborných článkov, publikácií, monografií resp. učebných textov.