KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.


Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

Profesor


Katedra sociológie a a sociálnej psychológie

Vedúci katedry


kancelária V207

031 773 28 85


Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty


Konzultačné hodiny

presné termíny osobných konzultácií budú určené na základe vzájomnej dohody potvrdenej predchádzajúcou písomnou (e-mailovou) komunikáciou


Vedecko-pedagogická charakteristika

Absolvovala štúdium sociológie a získala doktorát  na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, vedeckú hodnosť kandidáta sociologických vied v Slovenskej akadémii vied v Bratislave a vedecko-pedagogickú hodnosť docent v odbore teória politiky na UMB v Banskej Bystrici. Pôsobí ako samostatná vedecká pracovníčka v Sociologickom ústave SAV v Bratislave a ako vysokoškolská učiteľka na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy VŠ Danubius. Riešiteľka a spoluriešiteľka medzinárodných i domácich vedecko-výskumných projektov a grantov, autorka vedeckých a odborných prác a členka expertných skupín najmä v oblasti industriálnych vzťahov, sociálnej sféry, trhu práce, zamestnanosti, sociálneho partnerstva, sociálneho dialógu, občianskej spoločnosti, globalizácie a europeizácie. Hlavná redaktorka časopisu Sociológia a Slovak Sociological Review.