KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
28. marec 2017

Preškolenie-Mediátor

 

Vysoká škola Danubius podľa ustanovenie § 10a ods. 2 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mediácii“) a v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 424 zo 17. decembra 2015 o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov organizuje odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov.

 

 

Miesto konania: Vysoká škola Danubius, Richterova 1171, 925 21 SLÁDKOVIČOVO

Dátum a čas konania: 19. máj 2017 o 8,30 hod.

                                       27. máj 2017 o 8,30 hod

Rozsah výučby:  8 vyučovacích hodín (360 min.)

Názov odborného seminára:

„MULTILATERÁLNA MEDIÁCIA A MEDIÁCIA S ÚČASŤOU PRÁVNYCH ZÁSTUPCOV“

Program odborného seminára:

- špecifiká multilaterárnej mediácie  a podmienky účasti právnych zástupcov na mediácii v zmysle právnej regulácie zákona č.420/2004       Z.z. o   mediácii v znení neskorších predpisov ..........................................................................................................................2 hod.

- príprava mediátora na mediáciu a individualizácia poučenia účastníkov multilaterálnej mediácie v zmysle § 4 citovaného zákona........................................................................1 hod.
- mlčanlivosť pri multilaterálnej mediácii v zmysle § 5 cit.zákona..........................................................................................................................1 hod.

- skúsenosti  z mediovania multilaterálnych mediácii v zahraničí, moderovanie okrúhlych stolov, mediovanie petičných 

  akcii..............................................................................................................................    1 hod.

- špecifiká a indvidualizácia dohôd a administratívnych dokumentov pri multilaterálnej mediácii..............................................................................................................................1 hod.
- rolové cvičenia, kazuistika, praktický nácvik mediácie v rámci jednotlivých segmentov mediácie so zvláštnym akcentom na rodinnú 

  mediáciu...........................................................................................................................2 hod.

 

 

 

Personálne zabezpečenie odborného seminára:

JUDr. František Kutlík – garant štúdia pre akreditované kurzy Mediátor na VŠD

Ing. Bronislava Švehláková – predsedníčka Asociácie rodinných mediátorov SR

 

 

Počet možných uchádzačov:  min. 15 – max. 40

Počet odborných seminárov:  2 termíny  (19.05.2017, 27.05.2017)

Účastnícky poplatok:  50 EUR

Prílohy :