KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
31. marec 2017

Akreditácia VŠD

V súlade s § 84 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa plánu komplexných akreditácií bola vykonaná Akreditačnou komisiou komplexná akreditácia činnosti na Vysokej škole Danubius.

Rozhodnutím Akreditačnej komisie zo dňa 8. marca 2017 získala VŠD akreditáciu všetkých existujúcich fakúlt – FPJJ, FVPaVS, FSŠ a študijných programov bakalárskeho i magisterského stupňa – právo, verejná politika a verejná správa, sociálna práca a študijný program bakalárskeho stupňa - medzinárodné vzťahy