KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Etika v H2020 – Odporúčania týkajúce sa etických aspektov pre prípravu návrhu projektov H2020.

Važení kolegovia,

dovoľujeme si vas informovat a pozvať všetkých záujemcov na  Národný seminár pre horizontálnu problematiku programu H2020 Etika v H2020 – Odporúčania týkajúce sa etických aspektov  pre prípravu návrhu projektov H2020.

Cieľom seminára je podať komplexnú informáciu o tom ako ošetriť eticky citlivé otázky v projektoch H2020 ako aj poskytnúť pohľad posudzovateľa-člena panelu pre hodnotenie etických otázok projektov H2020.

Cieľovou skupinou sú všetci potenciálni predkladatelia  projektov H2020.

Účastníci budú mať možnosť položiť prezentujúcim otázky.

Seminár sa uskutoční 23.11.2017 v CVTI, Lamačská cesta 23/A, Bratislava.

 

Viac informácií nájdete na: http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/narodny-seminar-etika-v-horizonte-2020.html?page_id=3332

 

Link na registráciu: http://h2020.cvtisr.sk/etika-v-h2020.html?page_id=2491